Tag: cách tập sự khiêm tốn

Cách tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã

Cách tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã

Để cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa và thành công, chúng ta cần phải có trí tuệ, đó là sự tu tập đón nhận sự gia trì từ đức Phật Trường Thọ. Không phải chúng ta chỉ cần trì câu chân ngôn Om A Ra Ma Ni Zi Wan Taye Soha suốt ngày.

Cách tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã

Cách tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã

Nhờ nhận ra những lỗi lầm sẽ giúp chúng ta hạ ngã khiêm tốn. Do hạ ngã khiêm tốn thấy vô ngã trong thiện hạnh, mới loại trừ được tâm kiêu ngạo và mới có thể đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Và nhờ thế sẽ loại trừ được tất cả chướng ngại, khiển trừ được tất cả những chướng ngại liên quan đến làm ngắn cuộc sống, làm ngắn tuổi thọ của chúng ta. Đó là thông điệp của đức Tôn Thắng Độ Mẫu, dạy chúng ta tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã.

Trong phương pháp tu tập của đức Tôn Thắng Độ Mẫu chúng ta cần phải sám hối tội lỗi bởi do rất nhiều nghiệp bất thiện trong nhiều đời chúng ta mới tạo nên những chướng ngại về tuổi thọ, chướng ngại về mạng sống. Cho nên tu tập về đức Tôn Thắng Độ Mẫu sẽ là phương pháp tu tập để hạ mình, khiêm tốn và sám hối tội lỗi. Nó liên hệ đến việc thực hành thiện hạnh.

Ví dụ sự gia trì của đức Bạch Độ Mẫu chúng ta sẽ làm rất nhiều thiện hạnh lợi ích cho cuộc đời, lợi ích cho mọi người. Nhưng trong lúc thực hành thiện hạnh nếu chúng ta không tu tập về đức Tôn Thắng Độ Mẫu thì chính những thiện hạnh chúng ta làm được sẽ tự nâng cao bản ngã của mình, chúng ta sẽ kiêu căng, ngạo nghễ, chúng ta sẽ tự đưa cao mình lên. Và như vậy thì tất cả những thiện hạnh ấy trở thành ma sự đi vào con đường của sự đọa lạc. Chính vì thế khi thực hành những thiện hạnh, bên cạnh đó chúng ta cần phải tu tập về đức Tôn Thắng Độ Mẫu để khiêm tốn hạ mình.

Loại Trừ Được Tâm Kiêu Ngạo Mới Có Thể Đi Vào Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát

Để khiêm tốn hạ mình chúng ta cần sám hối tịnh hóa. Cho nên sự tu tập không phải chỉ là quán tưởng về đức Tôn Thắng Độ Mẫu, trì tụng nghi quỹ của Ngài. Đương nhiên việc quán tưởng và trì tụng là một phần quan trọng nhưng không phải là tất cả, mà phần quan trọng hơn, mỗi chúng ta cần phải quán chiếu lại chính những nhược điểm, những sở đoản của mình để thấy mình yếu kém, thấy những bất thiện của mình, dơ tay cất bước tội đã ngang đầu, phải nhận ra những lỗi lầm của mình để thành tâm sám hối.

Nhờ nhận ra những lỗi lầm sẽ giúp chúng ta hạ ngã khiêm tốn. Do hạ ngã khiêm tốn thấy vô ngã trong thiện hạnh, mới loại trừ được tâm kiêu ngạo và mới có thể đi vào con đường giác ngộ giải thoát. Và nhờ thế sẽ loại trừ được tất cả chướng ngại, khiển trừ được tất cả những chướng ngại liên quan đến làm ngắn cuộc sống, làm ngắn tuổi thọ của chúng ta. Đó là thông điệp của đức Tôn Thắng Độ Mẫu, dạy chúng ta tu tập về sự khiêm tốn hạ ngã và loại trừ tâm kiêu ngạo.

Thường Xuyên Tư Duy Quán Chiếu Về Giáo Pháp Để Trí Tuệ Sáng Suốt Hơn

Để cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa và thành công, chúng ta cần phải có trí tuệ, đó là sự tu tập đón nhận sự gia trì từ đức Phật Trường Thọ. Không phải chúng ta chỉ cần trì câu chân ngôn Om A Ra Ma Ni Zi Wan Taye Soha suốt ngày.

Dù chúng ta trì suốt ngày mà không đưa vào đời sống, việc trì niệm ấy rất là tốt nhưng không phải là tất cả sự thực hành. Bên cạnh việc trì niệm cho câu chân ngôn ấy, chúng ta cần lắng nghe đón nhận giáo pháp từ các bậc Thầy. Nếu chúng ta không lắng nghe đón nhận giáo pháp từ các bậc thầy chúng ta sẽ không có định hướng đúng đắn.

Sau khi nghe pháp rồi, chúng ta không phải nghe pháp để kết duyên mà mỗi ngày về phải thường xuyên quán chiếu, suy tư, tư duy để làm cho mình thuần thục với những trí tuệ, với những chân lý của vũ trụ. Chúng ta cần tư duy quán chiếu từng ngày để trí tuệ ngày một sáng suốt hơn.

Như vậy chúng ta cần sự gia trì của đức Phật Trường Thọ để có khả năng lắng nghe với trí tuệ, quán chiếu với trí tuệ và thiền định với trí tuệ, và rút cuộc là để nhận ra bản chất chân thật của cuộc sống và loại trừ tâm kiêu ngạo. Đó là phương pháp tu tập của đức Phật Trường Thọ.

Như vậy tu tập về phương pháp Tam Bộ Trường Thọ đều cần phải ứng dụng trong đời sống, không phải là chúng ta tu tập trong tịnh thất, trong chùa hay trong những nơi linh thiêng, mà sự tu tập này chúng ta cần đem theo bên mình, đi vào trong từng hoạt động đời sống thường nhật. Mỗi lời nói, mỗi hoạt động, mỗi thiện hạnh đều gắn kết với định hướng của Tam Bộ Trường Thọ về hoạt động, về hạ mình và trí tuệ. Như thế mới là con đường đúng đắn tu tập về ý nghĩa của đức Tam Bộ Trường Thọ. Xin các phật tử đừng lãng phí kiếp người, từng ngày từng giờ từng đêm, chúng ta hãy dành thời gian ứng dụng Phật pháp, ứng dụng sự gia trì của Tam Bộ Trường Thọ sẽ giúp chúng ta sống có ý nghĩa và lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Đó là những phần giải thích một cách sơ lược ngắn về Tam Bộ Trường Thọ tức là đức Phật Trường Thọ, đức Bạch Độ Mẫu và đức Tôn Thắng Độ Mẫu.

Theo www.drukpavietnam.org

Theo hoasenphat.com